Ago 18 2011

Nezakonit odvzem Svobodnega Traškega Ozemlja (Drugi od Treh Delov)


Download celovito uvedbo v PDF

“Analiza Osimskega sporazuma 1975”
Pravna analiza Osimskega Sporazuma je sestavljena iz treh delov:


Podpis Osimkega sporazuma (Ancona) 10 novembra 1975

Predgovor:
“Drugi Del” analize Osimzkega Sporazuma razlaga zakaj ta sporazum ne more veljati v mednarodnem pravu. Kot že analizirano v članku “Zatemnitev Mednarodne Tržaške Države”, ni mogoče smatrati “Londonski sporazum oz memorandum o soglasju (Memorandum of Understanding 5 oktobra 1954 (MoU)” mednarodno veljavnega, ker “de facto” določa, s strani Italije in Jugoslavije VOJAšKO OKUPACIJO korporacije dveh suverenih držav, imenovanih Svobodno Tržaško Ozemlje (STO) in Svobodno Pristanišče Trst (SPT), ki sestavljata edino Suvereno Mednarodno Državo na svetu, ki je po statutu DEMILITARIZIRANA, oziroma njeno varnost zagotavlja Varnostni Svet OZN.
To VOJAšKO OKUPACIJO s strani Italije in Jugoslavije se je lahko takrat opravičilo z delikatno situacijo “Hladne Vojne”, ki se je začela z “Varsavskim Paktom”, podpisanim 14 maja 1955, kateri se je konkretno zoperstavil ustanovitvi “NATO (North Atlantic Treaty Organization)”.
Hladna vojna, že s samo postavitvijo nuklearnih orožij, je ustvarila neko “Železno Mejo” katera je razdelila Evropo na dva bloka. Ta se je končala s padcem “Berlinskega zidu” 9 novembra 1989 in dokončno razpadla s razpustitvijo Varšavskega Pakta 31 marca 1991.
Osimski sporazumi z dne 10. novembra 1975, so temeljili predvsem na Memorandumu o Soglasju iz leta 1954, in kažejo le neumni poskus Jugoslavije in Italije, kateri so imeli nalogo samo civilne uprave demilitariziranega mednarodnega naroda Trsta (STO/SPT),
nezakonitega odjema njenega ozemlja.
Glede na trenutni položaj (2011), izbira 1954 leta dodeliti upravo Mednarodne Trzaske Države (STO /SPT) sosednjim državam, z italijansko upravo Svobodnega Pristanišča Trst (SPT) je ustvarila večje humanitarne, socialne in kulturne poškodbe avtohtonega prebivalstva oziroma prebivalcev STO ter trgovinsko in gospodarsko škodo vsem narodom sveta.
Glede na, “prvi del” ali intervju 11.15.2010, takratnega tajnega jugoslovansko / slovenskega mediatorja Boris-a Šnuderl-a, kateri pojasnjuje, da je ta pogodba podpisana leta 1975 v Osimu, “GOLJUFIJA” se pojavi, legitimno vprašanje: “Kako je bilo mogoče na mednarodnem nivoju podpisati in vpisati ta sporazum?”
Zadruga PLT pripomni na to PSEVDO POGODBO, le da državljani STO, in vsi narodi, ki so del Združenih narodov, se lahko zavedajo goljufije zoper njih skozi sporazum, ki pomaga italijanskim, lokalnim in Jugoslovanskim kriminalnim organizacijam, za uporabiti v svoje
namene in dobiček,to kar je bilo v dobri veri ustanovljeno leta 1947, za dobro celotnemu svetu, kot je opisano v članku “Rojstvo mednarodnega naroda Trsta”.

Ta analiza je sestavljena iz štirih delov:
1. RATIFIKACIJA 1977 (za Italijo)
2. OSIMSKI SPORAZUM leta 1975
3. IZMENJAVA PISEM
4. KONCNI ACT

Opomba: Pripombe s strani Odbora PLT so označene z modro

[…]

Osimski sporazumi iz leta 1975
1987 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 73

No 24848

ITALIJA
in
JUGOSLAVIJA

Pogodba o razmejitvi dela, ki ni naveden kot meja v MIROVNI POGODBI Z
ITALIJO 10 februarja 1947 (s prilogami, izmenjavo pisem in sklepno listino).
Podpisana v Osimu, Ancona, 10 novembra 1975

Originalno besedilo pogodbe, prilogi I in III, izmenjava pisem in sklepna listina:
francoščina.
Originalno besedilo prilog II in IV: italijanščina.
Registrirano s strani Italije 9. julija 1987.

POGODBA

med Republiko Italijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo Pogodbenice,

- V prepričanju, da miroljubno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med obema državama in njunimi narodi ustrezajo bistvenim interesom obeh držav,

- glede na to, da do sedaj sklenjeni porazumi, so ustvarili ugodne pogoje za nadaljnji razvoj in poglobitev medsebojnih odnosov,

- V prepričanju, da enakost med državami, odpoved uporabe sile in posledično spoštovanje suverenosti, ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja, mirno reševanje sporov, nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, skupaj z uporabo v dobri veri vseh mednarodnih obveznosti, so podlaga za varovanje miru in mednarodne varnosti ter razvoj prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami,

- Potrjujoč svojo zvestobo načelom najširše možne zaščite državljanov, ki pripadajo etničnim skupinam, katere izhajajo iz lastnih ustavnih in nacionalno upravnih sistemov, ter da vsaka stranka naredi samostojno, tudi z navdihom načela Ustanovne listine Združenih narodov, Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in univerzalnih človekovih pravic,

- Navdihani z željo, da se skozi to Pogodbo, izrazi skupni interes obeh držav, da se okrepijo obstoječi dobro sosedski odnosi in mirno sodelovanje.

- V prepričanju, da bo to tudi prispevalo krepitvi miru in varnosti v evropi

Se dogovorijo o naslednjem:
 […]

Zaključek:
Za vsa vprašanja v zvezi z ozemljem Mednarodne Trzaske Države (STO in SPT), ta pogodba, vključno z gospodarskim sporazumom, podpisanim v Osimu in 10. novembra, 1975 je nična in neveljavna, ker ni v skladu z veljavno zakonodajo ozemlja oziroma “
določitev meje za del, ki ni naveden kot tak v Mirovnem Sporazumu z Italijo 10. februarja
1947.”, ker v Mirovnem Sporazumu je določena meja med Svobodnim Tržaškim Ozemljem in Jugoslavijo in Italijo.
Osimski Sporazum obenem krši sledeče mednarodne pogodbe in sporazume:

Download celovito uvedbo v PDF


Ago 18 2011

Nezakonit Odvzem Prosto Tržaškega pristanišča


Download celovito uvedbo v PDF

Poglobljena analiza

Predgovor:
Po dvostranskem nezakonitem odvzemu STO Italije in Jugoslavije, ki je prišlo pri Osimskem sporazumu leta 1975, sledi nezakoniti enostranski odvzem Italije svobodnega pristanišča v Trstu, na podlagi odločbe, ki ga je izdalo sodišče Republike Italije oziroma regionalno upravno sodišče (TAR), Lacija v Rimu 16. marca 2009, sodba št. 20.090.267.

Originalni Sodba

Drugi originalni dokumenti: Mirovna Pogodba z Italijo, Priloga I, Priloga VI, Priloga VII, Priloga VIII, Memorandum of Understandig 05.10.1954, Osimkega sporazuma, Ekonomskega zmenka Osima.

REPUBLIKA ITALIJA
V IMENU ITALIJANSKEGA NARODA

Regionalno upravno sodišče Lacija, Rim, Oddelek III

ki ga sestavljajo:

Domenico Lundin - predsednik f.f. rei. vzhod.
Joseph Milo - Svetnik
Cecilia Altavista - Prvi strokovni sodelavec

izreka naslednjo

SODBO

V Pritožbi 10362 leta 2007, ki ga predlaga združenje Mednarodnega Težaškega Pristanišča, v osebi svojega predsednika prof Francesco Alessandro Querci, Nordspedizionieri Due s.r.l., Logistica Portuale s.r.l., Alberti s.r.l., Vecchietti Revine s.r.l., Trasporti e Spedizioni Internazionali, Quadrante s.r.l., Adriatic Finance & Trade s.r.l., v osebi svojega pravnega zastopnika, ki jo zastopa in brani prof. Ernesto Stajano, prof. Luigi De Stefano, Elena Orsetta Querci, prof Francis Alessandro Querci z naslovom na uradu prvega omenjenih branilcev v Rimu, Via Crescenzio št. 91;

PROTI

str. 2 (v skladu z originalnim besedilom)

-Ministrstvu za Infrastrukturo za Javna Dela Vlade v osebi Ministra za javni promet, ki jo zastopa in brani Glavno Državno Odvetništvo;
-Ministrstvu za promet, ki ga zastopa minister za javni promet;
-Odboru za javna dela, v osebi predsednika za javni promet;
-Avtonomni Deželi Furlaniji-Julijski Krajini, v osebi predsednika za javni promet, ki jo zastopa in brani Enzo Bevilacqua, odvetnik iz regije, in odvetnik. Gianna De Danieli, s naslovom na predstavništvu dežele, v Rimu, Piazza Colonna št 33;
-Občini Trst, v osebi župana, ki jo zastopa in brani Odv.Danese Oreste, Maria Serena Giraldi in Domenico Vicini s naslovom v Rimu, v uradu tretjega od zagovornikov, v Via Emilio de Cavalieri st. 11;
-Pristaniškemu Organu v Trstu, v osebi predsednika, ki jo zastopa in brani Generalno Državno Odvetnistvo;
-Ministrstvu za okolje, v osebi ministra za javni promet;
-Družbi Porto Vecchio s.r.l, v osebi zakonitega zastopnika Oblasti Luke v Trstu;

Download celovito uvedbo v PDF


Lug 25 2011

Italy suspends the SOVEREIGNTY OF THE UN in the Free Port of Trieste


Download the complete document in PDF

After the interview with the Italian Foreign Minister Frattini (for comments on it see article NO SE POL) it appears that the Italian authorities are persisting in NOT understanding that in the Free Port of Trieste (FPT) the Italian law DOES NOT apply. This is quite worrying because the International Commission for the FPT offers assistance to anyone willing to find a legally valid, disciplined solution, but it must also be listened to.
Below some comments on the article published by “Il Piccolo” on 25 June.

Note: The comments are made by the President of the International Committee for the FPT and are highlighted in blue

Source: Il Piccolo

25 June 2011

Art exhibition “Biennale diffusa”: Free Zone suspended

The Free Zone in the Porto Vecchio (Old Port) has been suspended to allow the art exhibition “Biennale diffusa” to take place. The Commissioner of the Government Alessando Giacchetti signed the act to that effect.

Note: The so called “Free Zone in the Porto Vecchio” belongs to the territory of the Free Port of Trieste, in which the provisions of Annex VIII, that is the “Instrument for the FPT, to the Peace Treaty with Italy apply, which was signed and ratified by the UN and Italy in 1947, because Italy had lost the war.
The Porto Vecchio of Trieste is an extraterritorial (international) territory and therefore also a duty-free area in which ONLY the provisions of Annex VIII apply. In article 5 of the Memorandum of Understanding signed in London on 5 October 1954 by the ambassadors of Italy, Yugoslavia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, Italy pledges itself as follows: “5. The Italian Government undertakes to maintain the Free Port at Trieste in general accordance with the provisions of Articles 1-20 of Annex VIII of the Italian Peace Treaty”.
The provisions of said article are contained also in the LAW on the Italian Ports (No. 84/1994), in art. 6(12), which states that: “The current regulations on the free zones within the area of the Free Port of Trieste remain unaffected. The Ministry of Transport and Navigation, upon hearing the Port Authority of Trieste, will issue a decree to define the administrative organization for the management of the said free zones”. This means that LAW No. 84/94 applies to all Italian ports except for the free zones, i.e. the Free Port, where the provisions of Annex VIII and (only for Italy) articles 1 to 20 apply. For all other countries, including the Free Territory, all 26 articles apply.
Thus, the second sentence of the Italian law No. 84/94 is overruled by its first sentence, since neither the “Ministry of Transport and Navigation” nor the “Port Authority of Trieste” are entitled to adopt laws or define the “administrative organization for the management of said free zones”, quite the contrary: they have to manage the Free Port according to the “Instrument for the Free Port”, that is Annex VIII to the Peace Treaty with Italy. Since the 1954 Memorandum of Understanding was signed because of the Cold War, since it’s commonly accepted that the Cold War ended after the fall of the Berlin Wall in 1989, and therefore the provisional Italian administration of the FPT and also of the FTT has no longer reason to exist, the “act” to suspend the current provisions, that is Annex VIII, is illicit and implies de facto the appropriation of an international territory.

 
[…]

CONCLUSIONS

In 1954 the Security Forces under the control of the UN SECURITY COUNCIL SUSPENDED the protection of the Free Territory and Free Port of Trieste
And
in 2011 the ITALIAN Security Forces SUSPENDED the international sovereignty in the territory of the ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.

Both SUSPENSIONS were ILLECIT AND MUST BE TERMINATED because the Free Territory including the Free Port of Trieste is a strategic sea port city with the purpose of guaranteeing the availability of the transit ways of Trieste to all international trade as well as to Slovenia and Croatia (former Yugoslavia), Italy and the States of Central Europe on equal terms, as provided for by Article 1 of the Instrument for the Administration of the Free Port of Trieste.

Download the complete document in PDF


Lug 25 2011

L’Italia sospende la SOVRANITA’ dell’ONU sul Porto Libero di Trieste


Scarica il documento completo in PDF

Dopo l’intervista al ministro degli esteri Frattini, già commentata nell’articolo NO SE POL (vedi QUI) sembra che le autorità italiane continuano a NON capire che nel Porto Libero di Trieste NON vige la legge italiana. Tale cosa e grave in quanto la Commissione Internazionale per il PLT consiglia volentieri come che si può risolvere la questione in forma legale e disciplinata, ma deve essere anche ascoltata.

Segue l’approfondimento sull’articolo uscito sul quotidiano “Il Piccolo” il 25 giugno.

Nota: I commenti sono a cura del presidente della Commissione Internazionale per il Porto Libero di Trieste, ed evidenziati in colore blu.

Fonte: Il Piccolo

25 giugno 2011

Biennale diffusa, sospeso il Punto franco

È attiva la sospensione del Punto franco in Porto vecchio per consentire lo svolgimento della «Biennale diffusa».Il prefetto Alessandro Giacchetti ha firmato il provvedimento, che si riferisce.
Nota: Il cosiddetto “Punto franco in Porto vecchio” fa parte del territorio del Porto Libero di Trieste nel quale vige la legge dell’Allegato VIII ovvero lo “Strumento per il PLT del Trattato di Pace con l’Italia firmato e ratificato dall’ONU e dall’Italia nel 1947 in quanto aveva perso la Seconda Guerra mondiale.
Il Porto Vecchio di Trieste è un territorio extraterritoriale (internazionale) di conseguenza anche extradoganale nel quale NON può essere applicata altra legge che quella contenuta nell’Allegato VIII. Nel Memorandum d’Intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 tra gli ambasciatori d’Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America, l’Italia si impegna nell’Articolo 5 testualmente: “5. Il Governo Italiano si impegna a mantenere il Porto Libero a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di Pace con l’Italia.”
Le disposizioni di questo Articolo sono riportate anche nella LEGGE sulla Portualità italiana 84 del 1994 nel Articolo 6 paragrafo 12 ovvero testualmente: “E’ fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita l’Autorità Portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.”
Questo significa che la LEGGE 84/94 e valida per tutti i porti italiani ma non per le zone franche ovvero il Porto Libero dove vige la legge dell’Allegato VIII e solamente per l’Italia gli articoli da 1 a 20. Per tutti gli altri Stati incluso il Territorio Libero vigono tutti i 26 Articoli.
Dunque la seconda frase della Legge 84/94 italiana è annullata dalla prima frase, in quanto ne “Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione,” ne “l’Autorità Portuale di Trieste” italiana hanno la facoltà di decretare o stabilire “l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.”, bensì hanno l’obbligo di gestire il Porto Libero conforme “Lo Strumento per il Porto Libero” ovvero Allegato VIII del Trattato di Pace con l’Italia.
Visto che il Memorandum d’Intesa del 1954 è stato firmato a causa della Guerra Fredda, visto che questa guerra è finita convenzionalmente con la caduta del muro di Berlino nel 1989, quindi l’amministrazione provvisoria italiana sul PLT e anche sul TLT non ha più ragione d’esistere, si può considerare il “provvedimento” per la sospensione della legge vigente ovvero dell’Allegato VIII illegale, nonché un atto d’appropriazione di territorio internazionale di fatto.

 […]

Conclusione:

Nel 1954 le forze di sicurezza sotto controllo del CONSIGLIO di SICUREZZA hanno SOSPESO la protezione per il Territorio Libero e Porto Libero di Trieste e nel 2011 le forze di sicurezza ITALIANE hanno SOSPESO la sovranità internazionale sul territorio dell’ORGANIZAZZIONE delle NAZIONI UNITE.

Entrambe le SOSPENSIONI sono ILLEGALI e DEVONO CESSARE in quanto il Territorio Libero che include il Porto Libero di Trieste è una città porto marittima strategica con lo scopo di garantire che le vie di transito di Trieste siano accessibili in termini uguali per tutto il commercio internazionale e della Slovenia e Croazia (ex Jugoslavia), Italia e dei stati dell’Europa Centrale come previsto nell’Articolo 1 dello Strumento per la gestione del Porto Libero di Trieste.

Scarica il documento completo in PDF


Giu 27 2011

The illegal appropriation of the Free Territory of Trieste (Part 2 of 3)


Download full PDF document

“Analysis of the Treaty of Osimo from 1975”

The legal analysis of the Treaty of Osimo is divided into 3 parts:
Part 1: “Behind the secret scenes of the Treaty of Osimo 1975”
Part 2: “Analysis of the Treaty of Osimo from 1975” No. 24848
Part 3: “Analysis of the Economic Agreement of Osimo, 1975” No. 24849

Signing of the Treaty of Osimo (Ancona) 10 November 1975

Introduction:
The “Second Part” of the analysis of the Treaty of Osimo explains why this treaty cannot be regarded as a valid treaty under the international law. As already analysed in the article “The Obscuring of the International Nation of Trieste”, the Memorandum of Understanding signed in London on 5 October 1954 (MoU) cannot be regarded as a valid international agreement since it actually sanctions the MILITARY OCCUPATION by Italy and Yugoslavia of the group of sovereign States called Free Territory and Free Port of Trieste (FTT respectively FPT). The FTT and FPT form together the only international sovereign nation in the world that is DEMILITARIZED by statute; this means that its security is guaranteed by the UN Security Council.
The Italian-Yugoslav MILITARY OCCUPATION might have been justified under the circumstances of the historic period of the Cold War, a war that had become a reality after the signing of the Warsaw Pact on 14 May 1955, as opposed to the North Atlantic
Treaty Organization. This war, which consisted in a mere deployment of nuclear weapons, led to the so-called Iron Curtain that divided Europe into two blocks. But the Cold War ended conventionally with the fall of the Berlin Wall on 9 november 1989 and ultimately with the dissolution of the Warsaw Pact on 31 March 1991.
The TREATY OF OSIMO of 10 November 1975 is fundamentally based upon the Memorandum of Understanding of 1954 and is simply a silly attempt by Yugoslavia and Italy (whose only charge was to provide for the civil administration of the demilitarized International Nation of Trieste-FPT/FTT) to illegally take possession of the latter’s territory.
In the light of the present situation (2011), the decision of 1954 to hand over the administration of the International Nation of Trieste to the bordering States was very detrimental from a humanitarian and socio-cultural point of view to the local population and to the citizens born in the FTT, and also from an economic and commercial point of view to all the nations in the world, as far as the Italian administration of the Free Port of Trieste is concerned.
After reading the First Part, i.e. the interview of 15 Novembre 2010 with the then secret mediator for Yugoslavia/Slovenia Boris Šnuderl, who says that the Treaty signed in Osimo in 1975 is a “FRAUD”, we obviously wonder how it has been possible that the Treaty of Osimo was drawn up and registered at international level.
The CommitteeFPT’s comments on this pseudo-treaty have only one aim, i.e. that the citizens of the FTT and all peoples belonging to the UN can realize the fraud committed against them through an agreement that helps the Italian, Yugoslavian and local (Triestine) organized crime to intentionally exploit for its own purposes of power and money what was created in 1947 with the purpose of benefiting the whole world, as explained in the article “The Birth of The International Nation of Trieste”.

The document is made up of four sections:
1. RATIFICATION 1977 (for Italy)
2. TREATY OF OSIMO 1975
3. EXCHANGE LETTERS
4. FINAL ACT

Sezione II
TREATY OF OSIMO 1975

1987 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 73

No. 24848

ITALY
and
 YUGOSLAVIA

Treaty on the delimitation of the frontier for the part not indicated as such in the Peace Treaty of 10 February 1947 (with annexes, exchanges of letters and final act).
Signed at Osimo, Ancona, on 10 November 1975

Authentic text of the Treaty, annexes I and III, exchanges of letters and final act: French.
Authentic text of annexes II and IV: Italian.
Registered by Italy on 9 July 1987.

TREATY BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

The Contracting Parties,

Convinced that peaceful co-operation and good-neighbourly relations between the two countries and their peoples serve the basic interests of the two States,

Considering that the agreements which they have heretofore concluded have created conditions favourable to the further development and strengthening of mutual relations,

Convinced that equality among States, renunciation of the use of force and consequent respect for sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders, peaceful settlement of disputes, non-interference in the internal affairs of other States and respect for freedoms and basic rights are, together with the fulfilment in good faith of all international obligations, the foundation for safeguarding peace and international security and developing friendly relations and co-operation among States,

It reads: “..and consequent respect for sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders,..” and also “..non-interference in the internal affairs of other States and respect for freedoms and basic rights are, together with the fulfilment in good faith of all international obligations,..”, but then it’s not clear according to which principle this bilateral Treaty cancels art. 21 of the Peace Treaty with Italy that was drawn up and signed by 21 nations including Yugoslavia and Italy […]

Confirming their loyalty to the principle of the broadest protection of citizens belonging to ethnic groups (minorities) which derives from their Constitutions and their domestic law and which each Party applies independently and drawing also upon the principles of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the International Convenants on Human Rights,

[…] Download full PDF document

Conclusion

For all the questions related to the territory of the International Nation of Trieste (FTT/FPT), this Treaty signed in Osimo on 10 November 1975 is NULL AND VOID because it doesn’t comply with the laws in force in the said territory, stating that “… the delimitation of the frontiers for the part not indicated as such in the PEACE TREATY with ITALY of 10 February 1947”, since the Peace Treaty refers to the delimitation of the frontier between the Free Territory and the bordering States of Yugoslavia and Italy.

Furthermore the Treaty of Osimo violates the following international treaties and agreements:

Download full PDF document


« Pagina precedentePagina successiva »