Nov 29 2010

1. Prijavi seJe mogoce se upisat v PLT kot:

 • Aktiven Clan
  Zadruga potrebuje tvojo strokovno podporo za ustvarit nov upravni, tehnicni in delovni organ, ki bo upravljal Prosto Luko. “Aktivni” clani se javijo za pomagat zadrugi v tem podvigu.
  Vpisanim v tej postavki bo dana prednost v zaposlovanju pri novi “Pristaniski Avtoriteti SLT”, katera bo, kot po zakonih, zamenjala sedanjo, talijansko.
 • Pasiven Clan
  Dokazi tvojo brez-obvezno podporo.
 • Financijer
  Ekonomsko podpiraj zadrugo.
Vsi podatki bodo ostali skrivnostni in rabijo le da Zadruga obvesca clane o novih podvigih zadruge in za prenos podakov glede praznih delovnih mest.


Mozni so tudi prostovoljni prispevki.

Aktiven clan

nel formato gg/mm/aaaa


Tudi glede na vloge v zadrugi (glej spodaj)

So smatrani originalni drzavljani Svobodnega Trzaskega Ozemlja (Priloga VI, clen 6), osebe s stalnim bivaliscem v STO° pred 10 junijem 1940 in njih potomci, rojeni kasneje v katerokolem kraju v svetu. Prav tako so smatrani originali drzavljani STO vsi tidsti, ki so se rodili v obsegu STO po tem datumu (cona A in B).

Zadruga potrebuje naslednje poklicne figure za zacetek postopka za upravo Luke Trst, kot doloceno z veljavno zakonodajo:

1. Programer/je,za upravljat vecjezikovne spletne strani za mednarodno sirjenje politicnih, kulturalnih, trgovskih, znanstvenih, turisticnih in podobnih namenov.
2. Novinar/je, za sirjenje dejavnosti zadruge po tisku in spletnih.
3. Tipograf/e, za tiskat dnevnik javne informacije in plakate.
4. Prevajalce za prevajanje, kot po zakonodaji vseh javnih dokumentov v slovenscino, italianscino in anglescino ter eventuelno v Hrvascino. Predvsem za prevedbo clankov casopisov mednarodne informacije (sirjenje potom WEB-a) po hrvasko, nemsko, srbsko, grsko, zidovsko, francosko, spansko, rusko, cesko, slovasko, madzarsko, polsko, arabsko ipd.
5. Projektiste, arhitekte, inzenirje in dezijnerje za ucinkovito ustvariti, projektirati in razviti ozemlje pristana.
6. Komercijaliste za upravljat racunovodstvo.
7. Ekonomiste za ucinkovito izracunanje potrebnih investicij za razvojo SLT.
8. Pravni strokovnjake in advokate za pripraviti v podrobnosti pravno ustavo Drzave SLT skupaj z ustavo STO.
9. Raziskovalce za razvoj okoljskega nacrta za odpravo odpadkov onesnazenih zemljisc ter energetskega nacrta za pridelavo energije z obnovljivimi viri.
10. Koordinatorje za popis ljudstva.
11. Koordinatorje za razvoj nacrta javne varnosti.
12. Koordinatorje za zdravstveno preprecevanje in varstvo, ter za razviti nacrt preprecevanja nesrec in zdravstveni nacrt.
13. Organizatorje dogodkov, za organizacijo politicnih in kulturnih manifestacij in dogodkov.
14. Monterje dogodkov, za postavitve dogodkov kulturnega in trgovskega interesa.
15. Razne pomagace, za zbiranje podpisov pristopa k zadrugi in vseh funkcijah kjeh deluje zadruga.

Pasivni clan

Zadruga potrebuje tvojo podporo; vpisise ce se strinjas s pobudo.

nel formato gg/mm/aaaa


So smatrani originalni drzavljani Svobodnega Trzaskega Ozemlja (Priloga VI, clen 6), osebe s stalnim bivaliscem v STO° pred 10 junijem 1940 in njih potomci, rojeni kasneje v katerokolem kraju v svetu. Prav tako so smatrani originali drzavljani STO vsi tidsti, ki so se rodili v obsegu STO po tem datumu (cona A in B).


Financijer

Sponzorstvo rabi za vzdrzevati opravljeno delo aktivnih clanov in kritev stroskov regije Spomnimo cenjene sponzorje da “Zadruga PLT” je ustavno zapisana pri”Varnostni Komisiji Organizacije Zdruzenih Narodov” kot “Predsestvo Mednarodne Komisije (priloga VIII, clen 21.2), za privabiti in pripraviti prihod v SLT predstavnikov Drzav,, ki imajo pravico do razvoja luke na enakopraven nacin za vse srednjeEvropske drzave in za sploh vse drzave na svetu. Zadruga PLT ne zasleduje dobicku in se vzdrzuje le s prispevki do kokncnega prihoda “Mednarodne Komisije” (priloga VIII, clen 21) katera bo imela svoj proracun in v katerega se bodo izlili odvecni prispevkiche Zadreuge PLT. Svobodna Luka trst je mednarodno priostanisce v lasti vseh in nobenega, in prav to jo naredi zaklad vseh nas.Ekonomsko pomagaj

Je mogoce prostovoljno prispevati potom:

 1. paypal
   [paypal-donation]
 2. tekoci racun
  Kaertner Sparkasse Aktiengesellschaft

  Neuer Platz, 14 – 9020 Klagenfurt/ Austria
  intestato a: Marcus Antonio Donato

  Kontonummer: 04400-562825 EUR
  Bankleitzahl: 20706
  IBAN: AT862070604400562825
  BICKSPKAT2KXXX