Ago 18 2011

Italija prekine SUVERENOST OZN na ozemlju Prostega tržaškega pristanišča


Download celovito uvedbo v PDF

Po pogovoru z zunanjim ministrom Frattinijem, že komentiranem v članku NI MOČ- NO SE POL se zdi, da italijanske oblasti še vedno ne razumejo, da v prostem tržaškem pristanišču enostavno italijanska zakonodaja ne velja. To je resna stvar in Mednarodna komisija za Prosto tržaško pristanišče (PTP) z veseljem svetuje kako rešiti vprašanje disciplinirano in v pravni obliki, ampak mora biti poslušana.

Sledi poglobljena analiza članka objavljenega v časopisu »Il Piccolo« 25 junija 2011.

Opomba: Komentarji predsednika Mednarodne Komisije za Prosto tržaško pristanišče, so v modrem.
Vir: Il Piccolo

25 giugno 2011

Razstava »Biennale Diffusa«, prekinjena Franko tocka

Aktivirana prekinitev franko točke Starega pristanišča, da se omogoči izvajanje “bienale”. Prefekt Alessandro Giacchetti je podpisal ukrep, katerega nanašamo.

Opomba: Tako imenovana “franko točka Starega pristanišča” je del ozemlja Prostega tržaškega pristanišča, v katerem velja zakon Priloge VIII, ali »Instrument za Prosto tržaško pristanišče« Mirovne Pogodbe z Italijo katera je bila podpisana in ratificirana 1947 leta od Zdruzenih Narodov in Italije, ker je Italija izgubila drugo svetovno vojno.
Staro Trzaško pristanišče je ekstrateritorialno območje (mednarodno), posledično, neobdavčo, v katerem ni mogoče uporabiti zakone,ki niso navedeni v Prilogi VIII. V memorandumu o soglasju, podpisanem v Londonu 5. oktobra 1954 med ambasadorji Italije, Jugoslavije, Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike, je Italija v 5. členu zapisala, citiram: »Italijanska vlada se zavezuje, da upravlja PTP v harmoniji z določbami členov od 1 do 20 Priloge VIII Mirovne Pogodbe z Italijo.«Določbe tega člena so bile prepisane tudi v ZAKON o italijanskih pristaniščih št. 84 iz leta 1994 v 6. členu, 12 odstavkom, ki pravi:»ta se ne uporablja za veljavno disciplino v franko pristaniščih vključno s točkami v Tržaškem pristanišču.
Minister za promet in plovbo, po posvetovanju z Pristasniško Avtoriteto v Trstu, z odlokom ustanovi upravno organizacijo za upravljanje teh franko točk. «To pomeni, da zakon 84, 94 leta velja za vsa italijanska pristanišča, ne pa za proste cone ali prosto Pristanišče, kjer velja le zakonodaja Priloge VIII. Le za Italijo veljajo samo členi od 1 do 20. Vse druge države, vključno Svobodno Ozemlje uporabljajo vse člene (26).
Tako drugi stavek italijanskega zakona 84/94 odpove prvi stavek, v kolikor ne “Minister za promet in plovbo,” kot niti Italijanska “Pristasniška Avtoriteta v Trstu” nimata pravice, da razglasijo, ali vzpostavijo “upravno organizacijo za upravljanje teh franko točk.”, ampak morajo upravljati Prosto Pristanišče v skladu z “Instrument za Prosto pristanišče” ali Prilogo VIII Mirovne pogodbe z Italijo.
Ker je bil Memorandum o soglasju, podpisan 1954 leta, zaradi hladne vojne in ker vojna se je konvencionalno končala s padcem berlinskega zidu leta 1989, Italijanska začasna uprava PTP in STO nima več nobenega razloga, torej se lahko šteje “ukrep” prekinitve prava iz Priloge VIII nezakonit, kot je to tudi ‘De facto’ odvzem mednarodnega ozemlja.
Po tem pojasnilu poglejmo kaj pravi članek:

[…]

Zaključek:


Leta 1954 so varnostne sile pod nadzorom Varnostnega sveta začasno prekinile zaščito Svobodnega tržaškega ozemlja in Prostega Pristanišča
in
v letu 2011 so italijanske varnostne sile prekinile mednarodno suverenost na ozemlju organizacije združenih narodov.

Obe opustitvi sta nezakoniti in se morata zaključiti, v kolikor svobodno ozemlje, ki vključuje prosto tržaško pristanišče je strateško pomorsko pristaniško mesto za zagotovitev, da so tranzitne poti Trsta enako dostopne vsem mednarodnim trgovinam, tudi Sloveniji in Hrvaški (nekdanji Jugoslaviji), Italiji in srednji Evropi, kot je določeno v 1. členu Instrumenta za upravljanje Svobodnega tržaškega pristanišča.

Download celovito uvedbo v PDF