Ago 18 2011

Nezakonit odvzem Svobodnega Traškega Ozemlja (Drugi od Treh Delov)


Download celovito uvedbo v PDF

“Analiza Osimskega sporazuma 1975”
Pravna analiza Osimskega Sporazuma je sestavljena iz treh delov:


Podpis Osimkega sporazuma (Ancona) 10 novembra 1975

Predgovor:
“Drugi Del” analize Osimzkega Sporazuma razlaga zakaj ta sporazum ne more veljati v mednarodnem pravu. Kot že analizirano v članku “Zatemnitev Mednarodne Tržaške Države”, ni mogoče smatrati “Londonski sporazum oz memorandum o soglasju (Memorandum of Understanding 5 oktobra 1954 (MoU)” mednarodno veljavnega, ker “de facto” določa, s strani Italije in Jugoslavije VOJAšKO OKUPACIJO korporacije dveh suverenih držav, imenovanih Svobodno Tržaško Ozemlje (STO) in Svobodno Pristanišče Trst (SPT), ki sestavljata edino Suvereno Mednarodno Državo na svetu, ki je po statutu DEMILITARIZIRANA, oziroma njeno varnost zagotavlja Varnostni Svet OZN.
To VOJAšKO OKUPACIJO s strani Italije in Jugoslavije se je lahko takrat opravičilo z delikatno situacijo “Hladne Vojne”, ki se je začela z “Varsavskim Paktom”, podpisanim 14 maja 1955, kateri se je konkretno zoperstavil ustanovitvi “NATO (North Atlantic Treaty Organization)”.
Hladna vojna, že s samo postavitvijo nuklearnih orožij, je ustvarila neko “Železno Mejo” katera je razdelila Evropo na dva bloka. Ta se je končala s padcem “Berlinskega zidu” 9 novembra 1989 in dokončno razpadla s razpustitvijo Varšavskega Pakta 31 marca 1991.
Osimski sporazumi z dne 10. novembra 1975, so temeljili predvsem na Memorandumu o Soglasju iz leta 1954, in kažejo le neumni poskus Jugoslavije in Italije, kateri so imeli nalogo samo civilne uprave demilitariziranega mednarodnega naroda Trsta (STO/SPT),
nezakonitega odjema njenega ozemlja.
Glede na trenutni položaj (2011), izbira 1954 leta dodeliti upravo Mednarodne Trzaske Države (STO /SPT) sosednjim državam, z italijansko upravo Svobodnega Pristanišča Trst (SPT) je ustvarila večje humanitarne, socialne in kulturne poškodbe avtohtonega prebivalstva oziroma prebivalcev STO ter trgovinsko in gospodarsko škodo vsem narodom sveta.
Glede na, “prvi del” ali intervju 11.15.2010, takratnega tajnega jugoslovansko / slovenskega mediatorja Boris-a Šnuderl-a, kateri pojasnjuje, da je ta pogodba podpisana leta 1975 v Osimu, “GOLJUFIJA” se pojavi, legitimno vprašanje: “Kako je bilo mogoče na mednarodnem nivoju podpisati in vpisati ta sporazum?”
Zadruga PLT pripomni na to PSEVDO POGODBO, le da državljani STO, in vsi narodi, ki so del Združenih narodov, se lahko zavedajo goljufije zoper njih skozi sporazum, ki pomaga italijanskim, lokalnim in Jugoslovanskim kriminalnim organizacijam, za uporabiti v svoje
namene in dobiček,to kar je bilo v dobri veri ustanovljeno leta 1947, za dobro celotnemu svetu, kot je opisano v članku “Rojstvo mednarodnega naroda Trsta”.

Ta analiza je sestavljena iz štirih delov:
1. RATIFIKACIJA 1977 (za Italijo)
2. OSIMSKI SPORAZUM leta 1975
3. IZMENJAVA PISEM
4. KONCNI ACT

Opomba: Pripombe s strani Odbora PLT so označene z modro

[…]

Osimski sporazumi iz leta 1975
1987 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 73

No 24848

ITALIJA
in
JUGOSLAVIJA

Pogodba o razmejitvi dela, ki ni naveden kot meja v MIROVNI POGODBI Z
ITALIJO 10 februarja 1947 (s prilogami, izmenjavo pisem in sklepno listino).
Podpisana v Osimu, Ancona, 10 novembra 1975

Originalno besedilo pogodbe, prilogi I in III, izmenjava pisem in sklepna listina:
francoščina.
Originalno besedilo prilog II in IV: italijanščina.
Registrirano s strani Italije 9. julija 1987.

POGODBA

med Republiko Italijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo Pogodbenice,

- V prepričanju, da miroljubno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med obema državama in njunimi narodi ustrezajo bistvenim interesom obeh držav,

- glede na to, da do sedaj sklenjeni porazumi, so ustvarili ugodne pogoje za nadaljnji razvoj in poglobitev medsebojnih odnosov,

- V prepričanju, da enakost med državami, odpoved uporabe sile in posledično spoštovanje suverenosti, ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja, mirno reševanje sporov, nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, skupaj z uporabo v dobri veri vseh mednarodnih obveznosti, so podlaga za varovanje miru in mednarodne varnosti ter razvoj prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami,

- Potrjujoč svojo zvestobo načelom najširše možne zaščite državljanov, ki pripadajo etničnim skupinam, katere izhajajo iz lastnih ustavnih in nacionalno upravnih sistemov, ter da vsaka stranka naredi samostojno, tudi z navdihom načela Ustanovne listine Združenih narodov, Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in univerzalnih človekovih pravic,

- Navdihani z željo, da se skozi to Pogodbo, izrazi skupni interes obeh držav, da se okrepijo obstoječi dobro sosedski odnosi in mirno sodelovanje.

- V prepričanju, da bo to tudi prispevalo krepitvi miru in varnosti v evropi

Se dogovorijo o naslednjem:
 […]

Zaključek:
Za vsa vprašanja v zvezi z ozemljem Mednarodne Trzaske Države (STO in SPT), ta pogodba, vključno z gospodarskim sporazumom, podpisanim v Osimu in 10. novembra, 1975 je nična in neveljavna, ker ni v skladu z veljavno zakonodajo ozemlja oziroma “
določitev meje za del, ki ni naveden kot tak v Mirovnem Sporazumu z Italijo 10. februarja
1947.”, ker v Mirovnem Sporazumu je določena meja med Svobodnim Tržaškim Ozemljem in Jugoslavijo in Italijo.
Osimski Sporazum obenem krši sledeče mednarodne pogodbe in sporazume:

Download celovito uvedbo v PDF