Ago 18 2011

Nezakonit Odvzem Prosto Tržaškega pristanišča


Download celovito uvedbo v PDF

Poglobljena analiza

Predgovor:
Po dvostranskem nezakonitem odvzemu STO Italije in Jugoslavije, ki je prišlo pri Osimskem sporazumu leta 1975, sledi nezakoniti enostranski odvzem Italije svobodnega pristanišča v Trstu, na podlagi odločbe, ki ga je izdalo sodišče Republike Italije oziroma regionalno upravno sodišče (TAR), Lacija v Rimu 16. marca 2009, sodba št. 20.090.267.

Originalni Sodba

Drugi originalni dokumenti: Mirovna Pogodba z Italijo, Priloga I, Priloga VI, Priloga VII, Priloga VIII, Memorandum of Understandig 05.10.1954, Osimkega sporazuma, Ekonomskega zmenka Osima.

REPUBLIKA ITALIJA
V IMENU ITALIJANSKEGA NARODA

Regionalno upravno sodišče Lacija, Rim, Oddelek III

ki ga sestavljajo:

Domenico Lundin - predsednik f.f. rei. vzhod.
Joseph Milo - Svetnik
Cecilia Altavista - Prvi strokovni sodelavec

izreka naslednjo

SODBO

V Pritožbi 10362 leta 2007, ki ga predlaga združenje Mednarodnega Težaškega Pristanišča, v osebi svojega predsednika prof Francesco Alessandro Querci, Nordspedizionieri Due s.r.l., Logistica Portuale s.r.l., Alberti s.r.l., Vecchietti Revine s.r.l., Trasporti e Spedizioni Internazionali, Quadrante s.r.l., Adriatic Finance & Trade s.r.l., v osebi svojega pravnega zastopnika, ki jo zastopa in brani prof. Ernesto Stajano, prof. Luigi De Stefano, Elena Orsetta Querci, prof Francis Alessandro Querci z naslovom na uradu prvega omenjenih branilcev v Rimu, Via Crescenzio št. 91;

PROTI

str. 2 (v skladu z originalnim besedilom)

-Ministrstvu za Infrastrukturo za Javna Dela Vlade v osebi Ministra za javni promet, ki jo zastopa in brani Glavno Državno Odvetništvo;
-Ministrstvu za promet, ki ga zastopa minister za javni promet;
-Odboru za javna dela, v osebi predsednika za javni promet;
-Avtonomni Deželi Furlaniji-Julijski Krajini, v osebi predsednika za javni promet, ki jo zastopa in brani Enzo Bevilacqua, odvetnik iz regije, in odvetnik. Gianna De Danieli, s naslovom na predstavništvu dežele, v Rimu, Piazza Colonna št 33;
-Občini Trst, v osebi župana, ki jo zastopa in brani Odv.Danese Oreste, Maria Serena Giraldi in Domenico Vicini s naslovom v Rimu, v uradu tretjega od zagovornikov, v Via Emilio de Cavalieri st. 11;
-Pristaniškemu Organu v Trstu, v osebi predsednika, ki jo zastopa in brani Generalno Državno Odvetnistvo;
-Ministrstvu za okolje, v osebi ministra za javni promet;
-Družbi Porto Vecchio s.r.l, v osebi zakonitega zastopnika Oblasti Luke v Trstu;

Download celovito uvedbo v PDF